Том 26 (65) № 1. 2013 г.

География

Текст номера одним файлом

Айликова А.В., Карпинский Ю.А., Лященко А.А., Палеха Ю.Н., Янчук В.В.
Mетодологические вопросы применения ГИС-технологий в системах градостроительного кадастра

Бакли Эйлин (Перевод: Дядюн В.Ю.)
Картографическое понимание статистических данных

Буравльов Є.П., Дрич С.К.
Концепція проекту ГІС-технології щодо встановлення впорядкованості соціальних процесів

Бурачек В.Г., Зацерковний В.І., Кривоберець С.В.
Радіологічний моніторинг забруднень територій Чернігівської області за допомогою геоінформаційних технологій

Вишняков В.Ю., Охарєв В.О., Радчук І.В., Шумейко В.О.
Реалізації геоінформаційних технологій підтримки прийняття рішень для управління водокористуванням та екологічною безпекою озерних екосистем

Журавель М. Ю., Клочко Т.О., Яременко В.В.
Оцінка техногенної трансформації грунтів на рекультивованих ділянках свердлови

Замирец О.О., Андреев С.М., Бутенко О.С.
Методика оценки уровня опасности горнолыжных трасс с применением нечеткого моделирования

Карпенко С. А.
Рекреационное микрорайонирование Крыма как основа для оценки воздействия активных видов туризма на природные комплексы региона

Ковгар В. Б., Пінчук О.О.
Моделювання розміщення об’єктів роздрібної торгівлі за допомогою аналітичних засобів ESRI

Ковгар В.Б., Філозоф Р.С., Савченко М.О..
Застосування геоінформаційної технології ESRI для моделювання епідеміологічних процесів

Олещенко А.В., Соломаха І.В.
ARCGIS як основа моделювання для цілей просторового планування за проблемним зрізом

Патиченко О.М.
Методологічні питання структуризації ЗІС та використання спільної геопросторової моделі зіс і містобудівної ГІС в нормативній грошовій оцінці земель населених пунктів із ЗІСТОСУВАННЯМ ГІС- технологій на прикладі МІСТ Автономної республіки Крим

Патракеев И.М., Погорелов А.А.
Моделирование развития городских систем на основе теории однородных структур

Попова М. А., Стрижак О. Є.
Онтологічний інтерфейс як засіб представлення інформаційних ресурсів в ГІС-середовищі

Путренко В.В.
Мультимасштабні картографічні моделі аналізу небезпек та ризиків надзвичайних ситуацій.

Тимчук В.Ю., Галенко І.В.
Місце військових освітніх і наукових установ у співпраці щодо реалізації концепції «інтелектуальна оборона». Потенціал форуму «Січневі ГІСИ».

Томченко О.В.
Аналіз динаміки заростання макрофітами ВЕРХІВ’Я Київського водосховища на основі ГІС/ДЗЗ-технологій

Філозоф Р.С.
Застосування просторового GRID-аналізу для автоматизації функціонального зонування при плануванні території республіки Казахстан

Шумаков Ф.Т., Азимов А.Т.
Об использовании данных дистанционного зондирования земли для оценки характера влияния Хотиславского карьера на трофическое состояние озер Шацкого национального природного парка

Шумейко В.О.
Дешифрування і картографування по космічним знімках земель С/Г призначення

Сведения об авторах

Содержание

Table of Contents