Том 19 (58) № 2. 2006 г.


География.

Тексты номера одним файлом

Барладін О.В., Ярошук Л.Д.
Використання космічних знімків високої просторової розрізненості для створення фотоатласу міста (на прикладі Києва)

Данченко А.Л., Зорін С.В., Олійник Т.І., Козлітін В.Є., Серединін Є.С., Трокоз В.А.
Використання сучасних геоінформаційних систем в практиці управління регіоном

Ефимов С.А.
Интеграция крымских репатриантов в украинский социум: геоинформационные подходы к анализу

Ищук А.А., Павельчак Т.В.
ГИС для эффективного управления городскими территориями

Кайданский В.В., Колотухин В.А., Колтухов С.Г.
Использование ГИС-технологий как необходимый этап создания кадастра памятников археологии на примере Сивашского региона

Костріков С.В.
Геоекологічне районування через визначення водозбірної організації флювіального рельєфу на підставі ГІС-технологій

Крисенко С.В., Крисенко М.В., Городиський Г.О.
Застосування ГІС-технології від ESRI для потреб лісового господарства

Лычак А.И., Лемента В.А., Лемента А.А.
ГИС-обеспечение процедуры географического обоснования организации обьектов природно-заповедного фонда (на примере регионального ландшафтного парка «Караларский»)

Люта Н.Г., Красножон М.Д., Саніна І.В.
Визначення в ГІС регіональних геохімічних фонів токсичних хімічних елементів у донних відкладах на території України

Лялько В.І.
Про внесок України до Міжнародної програми «Глобальний моніторинг довкілля та безпеки «GMES-Ukraine»

Непошивайленко Н.О., Карпенко О.О., Беспальча Ю.В.
Геоінформаційна оцінка причин підтоплення та виявлення його впливу на екологічний стан у місті Дніпродзержинську

Николаев В.М., Топорова Е.А., Кашуба И.А.
Средства оперативной печати карт и планов в ArcGIS 9

Палеха Ю.Н.
Использование ГИС-технологий в оценке стоимости городских территорий и их инвестиционной привлекательности

Панасюк Н.И., Ключников А.А., Подберезный С.С.,  Скорбун А.Д., Алферов А.М., Оружий А.П., Левин Г.В.,  Канченко В.А.
Применение ГИС-технологий для прогноза количества радиоактивных отходов в грунтах на промплощадке вокруг разрушенного 4-го блока

Поліщук О.О.
Апробація програмного продукту ArcGis9 в роботах з аналізу стану і можливих напрямків розвитку регіонів України

Попов М.А., Марков С.Ю.
Современные подходы к построению портала данных дистанционного зондирования Земли

Салтовец А.А., Николаев В.М., Ломоносова О.С.
Пример подхода к формированию структуры Национальных Пространственных Данных Украины

Саніна І.В., Люта Н.Г., Красножон М.Д.
Застосування ГІС при виконанні комплексної оцінки екологічного стану геологічного середовища прикордонних територій

Стадников В.В., Шпилевой А.А., Степовая О.Ю., Пискарева И.А., Лозинський А.Е.
Разработка генерального плана предприятия нефтеперерабатывающего комплекса с использованием геоинформационных технологий

Станкевич С.А., Козлова А.О.
Особливості розрахунку індексу видового різноманіття Шеннона за результатами статистичної класифікації аерокосмічних знімків

Шипулін В.Д.
Створення базового набору геопросторових даних

Аннотации

Анотації

Summary

Сведения об авторах